Slovenská technologická spoločnosť

Naše službyKomplexná revízia budov a objektov

Vitajte v Slovenskej technologickej spoločnosti – vašom spoľahlivom partnerovi pre revízne služby v oblasti elektrických, plynových, tlakových, zdvíhacích a ďalších technických zariadení. S naším dôrazom na bezpečnosť a spoľahlivosť sme lídrom v poskytovaní komplexných riešení pre optimalizáciu stavu vašich technologických systémov a zariadení.Pripravíme pre Vás odborné prehliadky a skúšky, ale aj servis, revízne správy a inú dokumentáciu, ktorá vám pomôže udržať vaše zariadenia v optimálnom stave.

O nás

Náš tím odborníkov zabezpečuje bezpečnosť a efektívnosť vašich zariadení prostredníctvom dôkladných prehliadok a skúšok. Poskytujeme školenia v oblasti BOZP, požiarnej ochrany a bezpečnostných služb, aby vaši pracovníci boli dobre pripravení na každodenné výzvy.

Čo robíme:

• Sledujeme termíny a legislatívne zmeny, aby sme vám uľahčili administratívne úlohy.
• Starostlivo archivujeme všetky potrebné dokumenty, aby ste sa mohli plne venovať svojmu podnikaniu.
• Poskytujeme spoľahlivé partnerstvo pre vaše technické potreby a pomáhame vytvárať bezpečné a efektívne pracovné prostredie.

three-architects-with-plan
image

Elektrické zariadenia

Revízia elektrických zariadení zahŕňa dôkladnú kontrolu všetkých elektrických komponentov s cieľom zabezpečiť bezpečnú prevádzku a súlad so všetkými normami.
image

Plynové zariadenia

Pri revízii plynových zariadení preskúmame všetky komponenty spojené s plynom, identifikujeme možné úniky a zabezpečujeme súlad s bezpečnostnými normami.
image

Tlakové zariadenia

Revízia tlakových zariadení zahŕňa detailné skúmanie mechanických a elektronických častí s cieľom minimalizovať riziká spojené s manipuláciou s tlakovými systémami.
image

Zdvíhacie zariadenia

Kontrola zdvíhacích zariadení zabezpečuje bezpečný zdvih a manipuláciu s ťažkými bremenami, zároveň zvyšujeme efektívnosť ich prevádzky.

Prečo si vybrať Slovenskú technologickú spoločnosť?

Spolupráca so Slovenskou technologickou spoločnosťou znamená spoluprácu so spoľahlivým partnerom, ktorý sa stará o bezpečnosť, spoľahlivosť a efektívnosť vašich technologických systémov. Kontaktujte nás a my vám zabezpečíme optimálny chod vašich zariadení prostredníctvom našich špecializovaných revíznych služieb.

Odborníci so skúsenosťami

Náš tím revíznych technikov disponuje rozsiahlymi skúsenosťami a odbornými zručnosťami v oblasti revíznych služieb pre rôzne technologické systémy.

Dôraz na bezpečnosť

Bezpečnosť je pre nás na prvej priečke. S našimi službami môžete mať istotu, že vaše zariadenia sú v spoľahlivých rukách.

Súlad s normami

Zabezpečíme, aby vaše zariadenia plne spĺňali všetky platné normy a predpisy. Vďaka tomu minimalizujeme riziko a zabezpečíme ich optimálnu funkčnosť.

Prevencia pred poruchami

Naša revízia nie je len o opravách. Identifikujeme potenciálne problémy a zabezpečíme ich odstránenie ešte predtým, než sa stanú závažnými.

Komplexné služby

Ponúkame komplexné revízne služby pre rôzne druhy zariadení, čím vám umožňujeme získať všetko, čo potrebujete, od jedného spoľahlivého poskytovateľa.

Ďalšie služby

image

Efektívna správa administratívnych budov je kľúčom k plynulému chodu vášho podnikania. Ponúkame komplexné služby správy budov, ktoré zahŕňajú údržbu, bezpečnostné opatrenia a celkovú starostlivosť o vaše pracovné prostredie.

image

Bezpečnosť na pracovisku je kľúčovým prvkom úspešného podnikania. Naše BOZP školenia sú navrhnuté tak, aby poskytovali zamestnancom všetky potrebné vedomosti a zručnosti na minimalizáciu rizík a ochranu ich zdravia.

image

Čisté prostredie je dôležité nielen z estetického hľadiska, ale aj z toho zdravotného. V rámci našich služieb ponúkame aj upratovanie budov a objektov. Vďaka nám budú vaše priestory vždy príjemné, čisté a voňavé.

image

Zabudnite na starosti s kanalizačnými problémami. Naša služba čistenia kanalizácie vám poskytuje spoľahlivé a efektívne riešenia na udržanie čistoty a správneho fungovania kanalizačného systému.

Osvedčenia a oprávnenia