Slovenská technologická spoločnosť

Správa budov a objektov

Správa budov a objektov zahŕňa súbor rôznych činností, ktoré súvisia s prevádzkou budovy. V Slovenskej technologickej spoločnosti sa postaráme o bezproblémový chod vašej budovy, no zároveň aj o jej funkčnosť, čistotu a bezpečie. Naša spoločnosť je už dlhé roky spoľahlivým partnerom v oblasti optimalizácie a správy nehnuteľností, ktorý vám pomôže zabezpečiť efektívne fungovanie vašich obchodných priestorov.

Komplexná správa predstavuje aktivity, ktoré úzko súvisia s riadením budov. Ide o činnosti, ktorými dokážeme predchádzať rôznym problémom a poruchám či zabrániť nimi neželaným finančným stratám.

Technická správa a údržba budovy:

 • Monitorovanie a údržba technických systémov v budovách
 • Riadenie servisných zmlúv s dodávateľmi technických služieb
 • Plánovanie a koordinácia pravidelných revízií a údržby vybavenia - ako sú stroje, prístroje, klimatizácie a výťahy
 • Záručný a pozáručný servis
 • Údržba kanalizácií

Bezpečnosť a monitorovanie:

 • Implementácia bezpečnostných opatrení a systémov monitorovania
 • Riadenie prístupu do budovy a monitorovanie bezpečnostných kamier
 • Núdzové plánovanie a cvičenia
 • Školenia BOZP
 • Služby zamerané na požiarnu ochranu
 • Havarijná služba a nepretržitá podpora 24/7

Energetická efektívnosť:

 • Hodnotenie energetického výkonu a návrh opatrení na zlepšenie účinnosti
 • Implementácia udržateľných a ekologických technológií

Správa priestorov:

 • Plánovanie a optimalizácia využívania priestorov v administratívnych budovách
 • Riadenie presťahovaní a zmeny konfigurácie priestorov
 • Upratovacie práce

Finančná správa:

 • Rozpočtovanie a správa nákladov spojených s prevádzkou a údržbou majetku
 • Fakturácia a výber nájomného od nájomcov
 • Finančná analýza majetku

Investičný manažment:

 • Plánovanie a riadenie investícií do rozvoja a modernizácie majetku
 • Hodnotenie návratnosti investícií a rizikových faktorov

Právna a správna agenda:

 • Správa zmlúv a právnych dokumentov spojených s majetkom
 • Sledovanie legislatívnych zmien
 • Riešenie právnych otázok a sporov týkajúcich sa majetku
 • Zabezpečenie plnenia všetkých administratívnych povinností

Komunikácia s nájomcami a vlastníkmi:

 • Riadenie vzťahov s nájomcami a zabezpečenie ich potrieb
 • Pravidelná komunikácia s vlastníkmi ohľadne stavu a výkonnosti majetku

Tieto úlohy sú zamerané na zabezpečenie efektívnej prevádzky a správy majetku s cieľom dosiahnuť optimálny výkon, udržateľnosť a hodnotu pre vlastníkov a nájomcov.

Prečo si vybrať SKTS na správu budov a objektov?

Sme Slovenská technologická spoločnosť so silným zameraním na inovácie. Naši odborníci v oblasti správy administratívnych budov využívajú najnovšie technologické nástroje na optimalizáciu výkonu a efektívnosť.

Rozumieme, že každá administratívna budova má svoje vlastné jedinečné potreby. Naši odborníci vám poskytnú personalizovaný prístup a riešenia, ktoré presne zodpovedajú vašim požiadavkám.

V Slovenskej technologickej spoločnosti kladieme veľký dôraz na udržateľné riešenia. Naše služby správy administratívnych budov zahŕňajú opatrenia na zlepšenie energetického výkonu a zníženie environmentálneho dopadu.

 

Ak hľadáte spoľahlivého partnera pre správu administratívnych budov a hospodárskeho majetku, kontaktujte nás ešte dnes. Sme tu, aby sme vám pomohli optimalizovať vaše podnikanie prostredníctvom efektívnej správy nehnuteľností.