Slovenská technologická spoločnosť

Vzdelávanie

Základy komunikačných zručností s klientom

Čo sa naučíte?

 • rozdiely medzi verbálnou a neverbálnou komunikáciou,
 • reč tela,
 • technika otázok,
 • zvládanie námietok a asertívne správanie,
 • manipulácia a riešenie konfliktov

Čo všetko dostanete?

 • certifikát o absolvovaní kurzu

Rozsah vzdelávacieho programu:

 • 24 vyučovacích hodín (1= 45 minút)
 • Forma vyučovania: prezenčne  (8x 8hodín) PON – STRE 8.00 – 14:30 (30 minútová prestávka)

Cena kurzu:

450€

Odpadové a obalové hospodárstvo na mieru

Obsah kurzu:

 • Odpady, základné pojmy a rozdelenie
 • Druhy odpadu
 • Katalóg odpadu
 • Množstvo a zloženie odpadu
 • Odpady a príroda
 • Spôsob zberu a odstraňovanie odpadu – zbez zhromažďovanie odpadov a označenie nádob
 • Likvidácia, triedenie a recyklovanie odpadu
 • Príklady dobrej praxe
 • Konzultácie

Čo všetko dostanete

 • certifikát o absolvovaní kurzu

Rozsah vzdelávacieho programu:

 • 24 vyučovacích hodín (1= 45 minút)
 • Forma vyučovania: prezenčne  (8x 8hodín) PON – STRE 8.00 – 14:30 (30 minútová prestávka)

Cena kurzu: 

450€