Slovenská technologická spoločnosť

Slovenská technologická spoločnosť vám poskytuje komplexnú revíznu kontrolu budov a objektov. V rámci našich služieb vykonávame 4 typy revízií, a to revíziu elektrických, plynových, tlakových a zdvíhacích zariadení. Okrem revízií vykonávame aj odborné skúšky a odborné prehliadky, no zároveň zabezpečujeme ich servis. Vďaka našim službám je možné včas odhaliť problémy a tým zabezpečiť zdravie a ochranu obyvateľov a samotnej budovy. Naša firma združuje tím kvalifikovaných revíznych technikov, ktorí majú odborné znalosti a schopnosti na dôkladné skúmanie a overovanie vašich zariadení. S našimi skúsenosťami v odvetví bude o vašej zariadenia a objekt postarané. Dôraz kladieme nielen na identifikáciu existujúcich problémov, ale aj na prevenciu možných rizík, čím zabezpečujeme optimálnu bezpečnosť a efektívnosť vašich technologických systémov.

  • Elektrické zariadenia

Revízia elektrických zariadení zahŕňa dôkladnú kontrolu všetkých elektrických komponentov s cieľom zabezpečiť bezpečnú prevádzku a súlad so všetkými normami.

  • Plynové zariadenia

Pri revízii plynových zariadení sa venujeme preskúmaniu všetkých komponentov spojených s plynom, identifikujeme možné úniky a zabezpečujeme súlad s bezpečnostnými normami.

  • Tlakové zariadenia

Revízia tlakových zariadení zahŕňa detailné skúmanie mechanických a elektronických častí s cieľom minimalizovať riziká spojené s manipuláciou s tlakovými systémami.

  • Zdvíhacie zariadenia

Kontrola zdvíhacích zariadení zabezpečuje bezpečný zdvih a manipuláciu s ťažkými bremenami, zároveň zvyšujeme efektívnosť ich prevádzky.

Prečo si vybrať Slovenskú technologickú spoločnosť?

  1. Odborníci so skúsenosťami: Náš tím revíznych technikov disponuje rozsiahlymi skúsenosťami a odbornými zručnosťami v oblasti revíznych služieb pre rôzne technologické systémy.
  2. Dôraz na bezpečnosť: Bezpečnosť je pre nás na prvej priečke. S našimi službami môžete mať istotu, že vaše zariadenia sú v spoľahlivých rukách.
  3. Súlad s normami: Zabezpečíme, aby vaše zariadenia plne spĺňali všetky platné normy a predpisy. Vďaka tomu minimalizujeme riziko a zabezpečíme ich optimálnu funkčnosť.
  4. Prevencia pred poruchami: Naša revízia nie je len o opravách. Identifikujeme potenciálne problémy a zabezpečíme ich odstránenie ešte predtým, než sa stanú závažnými.
  5. Komplexné služby: Ponúkame komplexné revízne služby pre rôzne druhy zariadení, čím vám umožňujeme získať všetko, čo potrebujete, od jedného spoľahlivého poskytovateľa.

 

Spolupráca so Slovenskou technologickou spoločnosťou znamená spoluprácu so spoľahlivým partnerom, ktorý sa stará o bezpečnosť, spoľahlivosť a efektívnosť vašich technologických systémov. Kontaktujte nás a my vám zabezpečíme optimálny chod vašich zariadení prostredníctvom našich špecializovaných revíznych služieb.