Newsletter

NAJNOVŠIE ČLÁNKY

Nepodmienený základný sociálny príjem pre KAŽDÉHO
Delegáti z 18 európskych krajín, ktorí sa zúčastnili dvojdňovej série rokovaní v Prahe, požadujú splniť záväzok svojich vlád zaviesť nepodmienený základný sociálny príjem, ku ktorému sa zaviazali v roku 2012 na rokovaní Medzinárodnej organizácie práce v Ženeve. Účastníci diskutovali o paradoxe chudoby v spoločnostiach hospodárskeho prebytku a jeho riešení.
viac >
Garantovaný slušný život
Európa má problémy ako zabrániť poklesu humanity a ako udržať trvalo udržateľný dôstojný život v čase požiadavky ekonomického rastu. Európa nevyužíva plne všetky medzinárodné nástroje sociálnych práv. Sociálna spravodlivosť nie je plne garantovaná pre väčšinu Európanov. Stredná a východná Európa je v tom v mnohých oblastiach najhoršia. Sociálna súdržnosť neuplatňuje dostatočne. Sociálna ochrana je univerzálne právo, ktoré bolo nedávno doplnené o právo na jeho zaručené minimum. Medzinárodná rada pre sociálny rozvoj (ICSW) v spolupráci so svojimi spojencami usiluje o dosiahnutie lepšieho života.
viac >
Velkonočný vinš
Želáme Vám príjemné a najmä pokojné prežitie Veľkonočných sviatkov!
viac >
SVETOVÝ DEŇ SOCIÁLNEJ PRÁCE 2016 - Utečenci a vysídlené osoby: Úloha sociálnej práce
Dňa 15. marca oslávime Svetový deň sociálnej práce 2016. Pozrite si pozvánku na podujatie v Ženeve s podtitulom Utečenci a vysídlené osoby: Úloha sociálnej práce Hlavnými rečníkmi budú zástupcovia UNHCR, UNICEF, IFRC a ďalší.
viac >
Hlúposť nepozná hraníc
Hlúposť niektorých poslancov NRSR a ich asistentov nepozná hraníc. Prečítajte si komunikáciu s Výborom NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny. Téma: REPREZENTATÍVNE ORGANIZÁCIE III. SEKTORA
viac >
Informácia o konaní Integračného fóra 2015
Podpredseda SKTS a zároveň aj prezident ICSW Europe doc. RNDr. Miloslav Hetteš, CSc vystúpil na konferencii s príspevkom Sociálna politika a problém sociálnej práce vo vzťahu ku migrantskej a utečeneckej situácii v EU.
viac >
SKTS v Českej republike
V Českej republike vznikla partnerská platforma SKTS CZ.
viac >
Medzinárodná konferencia Smart Cities Symposium Prague 2015
Prezident ICSW Europe Miloslav Hetteš a predseda SKTS SR Jozef Behýl sa v dňoch 24.06. - 25.06.2015 zúčastnili za medzinárodnej konferencii Smart Cities Symposium Prague 2015, ktorú organizovala ČVUT v Prahe
viac >
Prezentácia Domu ruského zahraničia A. Solženicyna
Najbližšou spoločenskou udalosťou, na ktorú boli pozvaní aj predstavitelia SKTS SR a ICSW je Prezentácia Domu ruského zahraničia A. Solženicyna
viac >
Spolupráca s organizáciami III. sektora v Ruskej federácii
Pri príležitosti Sviatku Ruskej diplomacie (10.02.2015) pozval ruský veľvyslanec na Slovensku, Jeho Excelencia Alexej Leonidovič Fedotov, spolupracovníkov Ruského centra vedy a kultúry v Bratislave, novinárov, politikov, ako aj zástupcov III. sektora na Okrúhly stôl. Rokovania za Okrúhlym stolom sa zúčastnil aj predseda SKTS SR Jozef Behýl, ako jediný pozvaný za organizácie III. sektora na Slovensku.
viac >
Vianočná pohladnica
želanie veselých vianoc a šťastného Nového roka 2015
viac >
ICSW Europe - jesenný newsletter
Medzinárodná rada pre sociálny rozvoj (ICSW) je globálna mimovládna organizácia, ktorá zastupuje celý rad národných i medzinárodných členských organizácií, ktoré sa snažia presadzovať sociálnu starostlivosť, sociálny rozvoj a sociálnu spravodlivosť. SKTS je členom ICSW Europe. Na našom webe vám preto prinášame aktuálny jesenný newsletter.
viac >
Medzinárodná rada pre sociálny rozvoj (ICSW), čím je?
Medzinárodná rada pre sociálny rozvoj (ICSW) bola založená už v roku 1928 a preto je jednou z najstarších mimovládnych organizácií zameraných na podporu sociálneho rozvoja, sociálnej spravodlivosti a sociálnej prosperity kdekoľvek vo svete.
viac >
Zvládanie sociálnych problémov dneška
Spoločnosť je zasiahnutá rozsiahlou a rýchlou premenou spôsobenou pokrokom, globalizáciou a europeizáciou. Menia sa hodnoty a štruktúra spoločnosti. Istoty sa zmenili na neistoty. Ľudia nie sú plne pripravený na konfrontáciu s realitou. Rýchly ekonomický rast a otvorenosť Slovenska priniesla neznáme výzvy v podobe nárastu nesúdržnosti. Potrebná je aktívna pomoc aj pomocou občianskeho poradenstva. Ohrozená je budúcnosť trvalo udržateľného dôstojného života pre každého.
viac >
Novým prezidentom ICSW Europe sa stal Miloslav Hetteš
Novým prezidentom Medzinárodnej rady pre sociálny rozvoj v Európe (ICSW Europe - International Council on Social Welfare) sa stal na najbližšie dva roky Miloslav Hetteš. Je to vôbec prvýkrát v histórii, že tento post preberá zástupca strednej Európy. Na tomto poste vystriedal svojho francúzskeho predchodcu Christiana Rolleta, bývalého rektora francúzskej prestížnej vysokej školy verejného zdravia. Doc. RNDr. Miloslav Hetteš, CSc. pôsobí na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práci sv. Alžbety v Bratislave.
viac >
Zabezpečenie sociálneho minima - medzinárodný školiaci seminár
Medzinárodná rada pre sociálny rozvoj uskutoční v spolupráci so Stálou konferenciou III. sektora SR na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety európsky školiaci seminár (tzv. capacity building seminar), k téme chudoba a garantované sociálne minimum v zmysle odporúčania Medzinárodnej organizácie práce č. 202 z roku 2012.
viac >
Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie Sociálne investovanie
Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie Sociálne investovanie organizovanej SKTS SR a vedecko-odborným recenzovaným internetovým časopisom PROHUMAN, ktorá sa uskutočnila 24. februára 2014 v hoteli City Hotel Bratislava. Zborník je vo formáte PDF voľne stiahnuteľný.
viac >
Medzinárodná vedecko-odborná konferencia pod názvom Sociálne investovanie.
Pripravujeme medzinárodnú vedecko-odbornú konferenciu pod názvom Sociálne investovanie, ktorá sa bude konať dňa 24.2.2014 v Bratislave. Konferenciu pripravujeme v spolupráci s Medzinárodnou radou pre sociálny rozvoj (ICSW) www.icsw.org, Alianciou sociálnych profesionálov (3SZ), Maďarsko www.3sz.hu, Francúzskym výborom pre sociálny rozvoj (CFADS), Francúzsko www.cnas-icsw.org a Prohuman, Slovensko www.prohuman.sk
viac >
Tlačová konferencia Jozefa Behýla 21.01.2014
Predseda SKTS a občiansky kandidát na prezidenta SR Jozef Behýl zvoláva na deň 21.01.2014 Tlačovú konferenciu.
viac >
Podnet na prešetrenie adresovaný Rade pre vysielanie a retransmisiu
Občiansky kandidát na prezidenta SR Jozef Behýl adresoval dňa 17.01.2014 Rade pre vysielanie a retransmisiu podnet na prešetrenie.
viac >
Podnet Jozefa Behýla adresovaný Rade RTVS
Občiansky kandidát na prezidenta SR Jozef Behýl adresoval dňa 17.01.2014 Rade RTVS podnet na prešetrenie
viac >
Oficiálne potvrdenie kandidatúry Jozefa Behýla
Dovoľujeme si Vás informovať, že predseda SKTS Jozef Behýl dnes, 07.01.2014 o 11:00 obdržal oficiálne potvrdenie kandidatúry na post prezidenta SR od predsedu Národnej rady Slovenskej republiky.
viac >
Jozef Behýl odovzdal v NR SR 34 130 podpisov
Jozef Behýl odovzdal dňa 02.01.2014 v NR SR 34 130 podpisov podporujúcich jeho kandidatúru v prezidentských voľbách 2014
viac >
Tlačová správa z Tlačovej konferencie Jozefa Behýla
Dňa 13.12.2013 prebehla v bratislavskom Dome novinárov tlačová konferencia predsedu SKTS a zároveň občianskeho kandidáta na prezidenta SR Jozefa Behýla. Tlačovú správu nájdete v článku.
viac >
Tlačová konferencia Jozefa Behýla
Zverejňujeme pozvánku na Tlačovú konferenciu občianskeho kandidáta na prezidenta SR Jozefa Behýla
viac >
Sociálne investovanie - medzinárodná vedecko-odborná konferencia
Pripravujeme medzinárodnú vedecko-odbornú konferenciu pod názvom Sociálne investovanie, ktorá sa bude konať dňa 24.2.2014 v Bratislave. Konferenciu pripravujeme v spolupráci s Medzinárodnou radou pre sociálny rozvoj (ICSW), Alianciou sociálnych profesionálov (3SZ), Maďarsko, Francúzskym výborom pre sociálny rozvoj (CFADS), Francúzsko a Prohuman, Slovensko
viac >
Hromadná pripomienka k návrhu zákona o volebnej kampani
Zverejňujeme text emailu, ktorý bol zaslaný všetkým členským organizáciám SKTS a OP, ako aj združeniam a organizáciám, ktoré s našou činnosťou sympatizujú.
viac >
Zriadenie observatória Globálnej agendy pre sociálnu prácu a sociálny vývoj
Návod na prispievanie - Podpora sociálnej a ekonomickej rovnosti
viac >
Pozvánka na zasadnutie Predsedníctva SKTS SR
Pozvánka na riadne zasadnutie Predsedníctva SKTS SR, ktoré sa uskutoční 6. septembra 2013
viac >
Folklórny festival VÝCHODNÁ 2013
59. ročníka tohto jedinečného podujatia sa zúčastnili aj zástupcovia SKTS. Prinášame krátku reportáž.
viac >
Odhalenie pamätnej tabule venovanej sv. Cyrilovi a Metodovi
V talianskych Benátkach – v Bazilike San Pietro di Castello, sa bude dňa 30.06.2013 o 10:30 hod. konať slávnostný ceremoniál odhalenia pamätnej tabule venovanej sv. Cyrilovi a Metodovi – spolupatrónom Európy. Projekt podporuje aj naša organizácia a slávnostného ceremoniálu sa zúčastnia aj naši predstavitelia.
viac >
Návrh SKTS SR do Plánu práce Rady vlády SR pre prevenciu kriminality pre rok 2013
Návrhy SKTS SR, ako platformy, ktorá je členom Rady vlády SR pre MNO (ďalej len RV SR pre MNO), ktoré vyplývajú z diskusie so všetkými členskými organizáciami RV SR pre MNO, ako aj členskými organizáciami, ktoré SKTS SR ako platforma združuje.
viac >
Odpoveď štátneho tajomníka Ondruša na list z decembra 2012
Po opätovnej výzve na reakciu na list zo dňa 3.12.2012 bola doručená odpoveď, ktorú prikladáme našim členom a priaznivcom k nahliadnutiu.
viac >
Svetový deň sociálnej práce 2013
Stála konferencia organizácií tretieho sektora SR je riadnym členom a predstaviteľom v ICSW. Bolo by vhodné aby aj všetky členské organizácie SKTS SR, ale aj bežní ľudia, ktorí majú na srdci sociálny rozvoj si pripomenuli tento deň.
viac >
Odpoveď splnomocnencovi vlády pre MNO na list zo dňa 15.01.2013
Zverejňujeme list, ktorý bol odoslaný splnomocnencovi vlády pre MNO - Filipovi Vagačovi. Listom odpovedáme na výzvu formulovať požiadavky na spoluprácu so štátnou správou.
viac >
Výzva na spoluprácu
V súvislosti s plnením Uznesenia vlády SR číslo 68/2012, úloha C1 a následným zaslaním doplnenia “Správy o hodnotení realizácie úloh Akčného plánu 2012-2013 Koncepcií rozvoja občianskej spoločnosti” štátnemu splnomocnencovi pre rozvoj občianskej spoločnosti p.Filipovi Vagačovi, Vás žiadame o spoluprácu pri vypracovaní konkrétnych návrhov a požiadaviek na možnú spoluprácu s jednotlivými štátnymi rezortami.
viac >
Požiadavky na spoluprácu so štátnou správou
Zverejňujeme výzvu na spoluprácu III. sektora so štátnou správou, ktorá nám bola doručená z Kancelárie Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Ministerstva vnútra SR
viac >
2% pre SKTS SR
Vážení spolupracovníci a sympatizanti, budeme veľmi radi, ak podporíte činnosť SKTS aj v tomto roku.
viac >
Štát pravdepodobne nemá záujem podporiť zamestnanosť
Stála konferencia organizácií III. sektora, občianske združenie OBČIANSKY PARLAMENT a organizácie III. sektora na Slovensku budú pozorne sledovať toky finančných príspevkov na zamestnávanie zo strany Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
viac >
PF 2013
Všetko dobré do Nového roku, hlavne veľa šťastia a zdravia prajeme.
viac >
Vianočné prianie
Prajeme Vám krásne prežitie Vianočných sviatkov v kruhu rodiny, priateľov a najbližších a veľa úspechov do Nového roku, v ktorom sa tešíme na ďalšiu úspešnú a plodnú spoluprácu.
viac >
Otvorený list ministrovi Jánovi Richterovi
Otvorený list a Závery z III. Valného zhromaždenia OP spoločne s SKTS, ktoré boli zaslané ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny, pánovi Jánovi Richterovi.
viac >
Zápis z prvého rokovania Rady vlády SR pre MNO
Prinášame Vám zápis z prvého rokovania Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie zo dňa 6. novembra 2012. Komora MNO ustanovila pracovnú skupinu na vytvorenie pravidiel prijímania nových platforiem do Rady vlády. Za koordinátora tejto skupiny Komora MNO Rady vlády zvolila p. Behýla Na rokovaní bol p. Behýl tiež nominovaný do Rady vlády pre prevenciu kriminality.
viac >
Tlačová správa z III. Valného zhromaždenia OP
Tlačová správa, ktorá bola odoslaná médiám po ukončení III. Valného zhromaždenia OP. Ústrednou témou Valného zhromaždenia konaného dňa 30.11.2012 v objekte SÚZA - Bratislava bola Zamestnanosť v III. sektore.
viac >
Otvorený list generálnemu riaditeľovi RTVS Ing. Václavovi Mikovi
reakcia na nevšímavosť verejnoprávnych médií voči občanom SR ako i voči organizáciám III. sektora
viac >
Pozvánka na III. Valné zhromaždenie OP k zamestnanosti v III. sektore
Dovoľujeme si Vás v mene predsedu OP a predsedu Dozornej rady OP pozvať na rokovanie III. Valného zhromaždenia OP, ktoré sa bude okrem iných otázok konkrétne zaoberať aj zamestnávaním mladých ľudí do 29 rokov a osôb nad 50 rokov v organizáciách III. sektora.
viac >
Národný poklad Slovenska
Výzva o.z.OBČIANSKY PARLAMENT starostom SR, ktorá bola odoslaná všetkým nezávislým starostom SR v súvislosti s iniciatívou Národný poklad Slovenska, uvedenej dňa 1. septembra 2012 v obci Ilija, symbolicky pod vrchom Sitno.
viac >
Závery II.Celoštátnej konferencie organizácií III. sektora
Zverejňujeme list ministrovi Marekovi Maďaričovi a závery konferencie, nad ktorou prevzal záštitu.
viac >
Tlačová správa z II. Celoštátnej konferencie organizácií III. sektora SR
Tlačová správa z konferencie konanej pod záštitou ministra kultúry, pána Mareka Maďariča.
viac >
Pozvánka na II. Celoštátnu konferenciu organizácií tretieho sektora
V mene Predsedníctva Stálej konferencie organizácií III. sektora Slovenskej republiky Vás srdečne pozývame na II. Celoštátnu konferenciu organizácií tretieho sektora.
viac >
Deň slovenského Rodostromu
Pozývame Vás na podujatie organizované o.z.OBČIANSKY PARLAMENT pri príležitosti Dňa slovenského Rodostromu.
viac >
Námety SKTS SR na projekty v rámci schválenej „Stratégie prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v SR na roky 2012 – 2015“
Námety projektov, ktoré SKTS podala v rámci „Stratégie prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v SR na roky 2012 – 2015“ na jednotlivé ministerstvá SR, ktorých sa problematika projektov dotýka.
viac >
Stretnutie s poradcom ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR pánom Ing. Jánom Ježom
Dňa 1.6.2012 sa stretli predseda Stálej konferencie organizácií III. sektora Slovenskej republiky pán Jozef Behýl a podpredseda SKTS pán Ing. Ladislav Setnický s poradcom ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR pánom Ing. Jánom Ježom. Cieľom rokovania bolo vytvorenie podmienok pre zamestnávanie mladých stredoškolákov a vysokoškolákov v mimovládnych organizáciách III. sektora.
viac >
Vystúpenie Jozefa Behýla na X. ročníku medzinárodnej vedeckej konferencie Determinanty sociálneho rozvoja: Sociálna ekonomika a sociálna inklúzia seniorov
Vystúpenie Jozefa Behýla, predsedu Stálej konferencie organizácií III. sektora SR, na X. ročníku medzinárodnej vedeckej konferencie Determinanty sociálneho rozvoja: Sociálna ekonomika a sociálna inklúzia seniorov, ktorá sa konala 24. - 25.05.2012 v Banskej Bystrici. Konferenciu organizovali Ekonomická fakulta UMB a Inštitút ekonomických vied EF UMB
viac >
International Council on Social Welfare Global Programme 2012 to 2016
THE CONTEXT OF THE 2012-2016 GLOBAL PROGRAMME
viac >
Návrh SKTS SR do programového vyhlásenia vlády SR na obdobie rokov 2012 – 2016
Stála konferencia organizácií tretieho sektora Slovenskej republiky(ďalej len SKTS), ako strešná organizácia neziskových organizácií v SR združujúca viac ako 350 neziskových organizácií, víta príležitosť poskytnúť poznatky a kapacity svojich členov a svojich odborníkov v prospech vytvárania udržateľného rozvoja Slovenska. V dobrej viere, že záujmom Vlády SR je rozvíjať Slovenskú republiku v spolupráci so sociálnymi partnermi a mimovládnymi organizáciami tretieho sektora, predkladá predsedníctvo SKTS návrh téz vo vybraných oblastiach pre vládnutie na najbližšie 4 roky.
viac >
Zborník z konferencie Združenia SK8 a SKTS SR
Zborník z konferencie Združenia SK8 a Stálej konferencie organizácií tretieho sektora Slovenskej republiky konanej v Trnave dňa 27.10.2011
viac >
Oznámenie o prijatí SKTS za nového člena HSV SR
Valné zhromaždenie Hospodárskeho a sociálneho výboru Slovenskej republiky svojím uznesením jednomyseľne prijalo SKTS za nového člena HSV SR
viac >
Koncepcia rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku
Strategické zámery rozvoja občianskej spoločnosti do roku 2020 a Akčný plán na roky 2012 – 2013.
viac >
Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike
Od 20. septembra 2011 je Slovenská republika súčasťou medzinárodnej Iniciatívy pre otvorené vládnutie, do ktorej sa zatiaľ zapojilo 50 krajín, okrem iných Dánsko, Holandsko, Švédsko, Česká republika, Nórsko, ako aj USA, Brazília, Indonézia, Keňa, Ghana a mnoho ďalších. Vláda Slovenskej republiky sa pridala k Partnerstvu pre otvorené vládnutie1 a zaviazala sa otvárať verejnú správu občanom, pretože od svojho vymenovania v roku 2010 dávala dôraz na zmenu kultúry v politike, na transparentnosť a na odstránenie korupcie. Snaha o zmenu paradigmy sa dá ilustrovať aj slovami premiérky Ivety Radičovej, ktorá povedala: „Ak má byť vláda ľudská, musí byť otvorená občanom“.
viac >
NESsT - Program rozvoja sociálneho podnikania na Slovensku 2012
Výzva na podanie prihlášky do programu
viac >
Medzinárodný deň sociálnej práce a globálna agenda
Svetový deň sociálnej práce je každoročne organizovaná udalosť, ktorá má za cieľ poukázať na prínos sociálnej práce pre spoločnosť. Tento deň má pomôcť k dialógu so všetkými partnermi k tomu ako čo najlepšie riešiť sociálne problémy.
viac >
GORILA alebo KING KONG
Nie je hádam v dnešnej dobe človek, ktorý by nepoznal obrovského King Konga z rovnomenného filmu z produkcie USA.
viac >
Posledné rokovanie Predsedníctva SKTS v roku 2011
Vo štvrtok 15. decembra 2011 sa v Bratislave konalo posledné tohtoročné zasadnutie Predsedníctva Stálej konferencie organizácií III. sektora SR, ktoré zasadlo spolu s členmi Organizačného štábu II. Celoštátnej konferencie organizácií III. sektora SR venovanej záujmovej činnosti.
viac >
List adresovaný splnomocnencovi Vlády SR pre občiansku spoločnosť
Predseda Stálej konferencie organizácií III. sektora SR, Jozef Behýl, sa listom obrátil na splnomocnenca Vlády SR pre občiansku spoločnosť, Filipa Vagača, ohľadne udržania mechanizmu asignácie 2 % z daní pre mimovládne organizácie v SR.
viac >
Výjazdové rokovanie Predsedníctva SKTS v Žiline
Vo štvrtok 10. novembra 2011 sa uskutočnilo výjazdové rokovanie Predsedníctva Stálej konferencie organizácií III. sektora SR v Žiline.
viac >
Zo Švajčiarska príde mimovládkam viac ako 4 milióny eur
V piatok 21. októbra 2011 podpísal Úrad vlády Zmluvu o realizácii blokového grantu na sumu 4 203 077 eur s Nadáciou Ekopolis z Banskej Bystrice. Ide o finančné prostriedky zo Švajčiarskeho finančného mechanizmu.
viac >
Závery zo spoločného informačného seminára SK8 a SKTS SR
Stála konferencia organizácií III. sektora SR spolu s SK8 sformulovala spoločné závery z trnavského seminára, ktorý sa konal 27. októbra 2011 na základe spoločného podnetu oboch zúčastnených strán.
viac >
Komuniké zo spoločného seminára SK8 a SKTS
Vo štvrtok 27. 10. 2011 sa na Úrade Trnavského samosprávneho kraja konal spoločný informačný seminár združenia SK8 a SKTS, ktorého cieľom bolo vzájomne sa informovať o úlohách a aktivitách samosprávnych krajov a organizácií III. sektora. Seminár sa uskutočnil zo spoločného podnetu predsedu Trnavského samosprávneho kraja a predsedu SK8, Tibora Mikuša a predsedu SKTS Jozefa Behýla.
viac >
Spoločný informačný seminár k významu a poslaniu VÚC a SKTS
Na základe spoločných úspešných rokovaní medzi Vyššími územnými celkami a Stálou konferenciou organizácií III. sektora SR sa dňa 27. októbra 2011 bude v Trnave konať spoločný informačný seminár k významu a poslaniu VÚC a SKTS SR, ktorý zvolal predseda SK8 a zároveň predseda Trnavského vyššieho územného celku, Tibor Mikuš.
viac >
Výjazdové zasadnutie Predsedníctva SKTS na Štrbskom Plese
Vo štvrtok 6. októbra 2011 sa konalo výjazdové zasadnutie Predsedníctva Stálej konferencie organizácií III. sektora SR na Štrbskom Plese.
viac >
Slovensko má najvyšší podiel dlhodobo nezamestnaných
Slovenská republika v ostatnom období obsadzuje prvé priečky v štatistike dlhodobo nezamestnaných. Nejde pritom len o ľudí s najnižším vzdelaním. Viac o tom hovorí príspevok redaktorky Slovenského rozhlasu, Márie Babinskej.
viac >
Rómovia na pracovnom trhu -- prekonávanie vylúčenia
Vo viedenskej centrále odborových zväzov ÖGB sa 21. 6. 2011 konala konferencia troch krajín -- Česka, Slovenska a Rakúska, zameraná na rómsku problematiku. Hlavnou témou bolo uplatnenie Rómov na trhu práce a prekonávanie bariér pri ich integrácii do pracovného procesu.
viac >
Výjazdové zasadnutie Predsedníctva Stálej konferencie organizácií III. sektora SR v Nitre
V dňoch 7.- 8. 9. 2011 sa v Nitre uskutočnilo výjazdové zasadnutie Predsedníctva Stálej konferencie organizácií III. sektora Slovenskej republiky. Hlavným bodom rokovania Predsedníctva bola príprava II. Celoštátnej konferencie organizácií III. sektora SR zameranej na záujmovú činnosť.
viac >
List podpredsedu vlády a ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR - odpoveď na list predsedu SKTS adresovaný premiérke vlády SR
Obchodný zákonník, ako aj zákon o verejnom obstarávaní, pozná viacero inštitútov, ktoré je možné aplikovať na túto situáciu.
viac >
Sociálne podniky - cesta k benefitu
Sociálne podniky - cesta k benefitu Sociálne podniky patria k nástrojom, ktoré spolu s úsilým jednotlivca a obce môžu pomôcť...
viac >
Globálna agenda
Výzva na pripojenie sa ku Globálnej agende pre sociálnu prácu a sociálny rozvoj
viac >
Výzva pre platformy v neziskovom sektore na pripomienkovanie Štatútu Výboru pre MVO
Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Filip Vagač zverejnil návrh nového štatútu Výboru pre MVO na verejné pripomienkovanie do 09.06.2011.
viac >
List Premiérke SR
STÁLA KONFERENCIA ORGANIZÁCIÍ III. SEKTORA SLOVENSKEJ REPUBLIKY ČLEN MEDZINÁRODNEJ ORGANIZÁCIE ICSW
viac >
Návrh stratégie činnosti SKTS do roku 2015
PRE ČLENOV, PRIATEĽOV A SYMPATIZANTOV STÁLEJ KONFERENCIE ORGANIZÁCIÍ III. SEKTORA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
viac >
2%
Globálna Agenda - BA
Chránená dielňa BA